652 ereduaren karatula

1. Inprimakiazala:

Inprimakiazala

2. Aurkezlearen datuak:

Aurkezlearen datuak

Agiriaren aurkezlea izatearen ondorioak

Agiria aurkezten dauana, aurkezpen hutsagaitik, zergaren ordainbeharra daukienen mandatari izango da, eta aurkezten dauan agiriari buruz berari egin dakiozan jakinarazpen guztiek, balio-egiaztapenari zein egin daitezan kitapenei buruzkoek alegia, eta bai izenpetu daiazan izapide guztiek be joakenei egin eta berauek izenpetu ezkero izango leukiezan balio eta eraginak eurak izango ditue.

3. Agiriari buruzko datuak:

Agiriari buruzko datuak

Agiriari buruzko datuak:

X bat jarri dagokion lekuan:

  • Agiri publikoa: eskritura publikoa eransten bada; halakorik erantsiz gero, dokumentuaren data eta protokoloaren zenbakia ere bete behar dira, edo,
  • Agiri pribatua (idazki bat eransten da), edo
  • Eredua (idazkirik eransten ez bada).
4. Agiriaren barruko zerga-egiteak:

Agiriaren barruko zerga-egiteak

Agirian jasota dauden heriotzen kopurua.

5. Data eta sinadura:

Data eta sinadura

Data eta sinadura: Zergadunak edo aurkezleak inprimakiazalean, eta 2. orrialdetan sinatu behar ditu.


Itzuli