650-V ereduaren 3. orrialdea (autolikidazioa)

1. Autolikidazioa:

Autolikidazioa

Jaraunsle bakoitzeko orri bat bete behar da.

Zergadunek autolikidazio-araubidea aukeratu nahi badute, eskualdatutako ondasun eta eskubide guztien balioa sartu beharko dute haiek aurkezten dituzten autolikidazioetan, oinordetzan interesatuta dauden eskuratzaile guztiek agiri edo aitorpen berean sartuta egon beharko dute eta guztiek elkarrekin ados egon beharko dute autolikidazioa egiteko.

2. Zergaduna:

Contribuyente pág. 8 mod. 650

3. Kausatzailearen datuak:

Kausatzailearen datuak

Kausatzailea - Eratzailea: Hildakoaren datuak.

4. Jaraunspenaren banakako zatia:

Base Imponible pag 8

5. Salbuespenak:

Reducciones pág 8 mod 650

6. Likidazio-oinarria:

Likidazio-oinarria

Kuota osoa

Likidazio-oinarria karga-eskalara eramaten da, eta likidazio-oinarria eta eskualdatzailearen eta eskuratzailearen arteko ahaidetasun-maila kontuan hartuta ateratzen da zerga-tasa. I. taldeari (ezkontidea, izatezko bikotea -2/2003 legez osatutakoa-, odol-ahaidetasun zuzeneko aurreko edo ondorengo, gurasotzako edo umeordea) 100eko 1,5eko tasa finkoa aplikatuko zaio.

  • I. tarifa (II. eta III. taldeak): Beste ezkontidearen edo izatezko bikotearen aurrekoak eta ondorengoak, odoleko neba-arrebak, osaba-izebak eta ilobak, aitaginarreba, amaginarreba, erraina eta suhia.
  • II. tarifa (IV taldea): Arrotzak eta lehengu-lehengusinak.
I Tarifa- II eta III taldeak (2018/01/01etik aurrera)
Oinarri likidakorra (€) Kuota osoa (€) Likidazio oinarriaren gainerakoa(€) Tasa %
0,00 0,00 9.230,00 5,70
9.230,00 526,11 18.450,00 7,98
27.680,00 1.998,42 18.450,00 10,26
46.130,00 3.891,39 46.110,00 12,54
92.240,00 9.673,58 92.220,,00 15,58
184.460,00 24.041,46 276.650,00 19,38
461.110,00 77.756,23 461.080,00 23,18
922.190,00 184.534,57 1.383.230,00 28,50
2.305.420,00 578.755,12 Hortik aurrera 34,58
II Tarifa- IV Taldea
Oinarri likidakorra (€) Kuota osoa (€) Likidazio oinarriaren gainerakoa(€) Tasa %
0,00 0,00 9.230,00 7,60
9.230,00 701,48 18.450,00 10,64
27.680,00 2.664,56 18.450,00 13,68
46.130,00 5.188,52 46.110,00 16,72
92.240,00 12.898,11 92.220,00 20,52
184.460,00 31.821,66 276.650,00 25,08
461.110,00 101.205,48 461.080,00 29,64
922.190,00 237.869,59 1.383.230,00 35,72
2.305.420,00 731.969,34 Hortik aurrera 42,56
7. Data eta sinadura:

Data eta sinadura: Zergadunak edo aurkezleak inprimakiazalean eta 2. eta 3. orrialdetan sinatu behar ditu, 1. eranskinaz gain.


Itzuli