650 ereduaren 1. eranskina

1. Kausatzailea - Eratzailearen datuak

Kausatzailea - Eratzailea: Hildakoaren datuak.

Sortzapen data: Heriotzaren data izango da, sortzapen geroratuen ustezkoetan (testamentu ahalmena erabiltzea, fideikomisoak, baldintzak, etab.) izan ezik.

2. Zergadunen zerrenda:

Ahaidetasuna:

Zergadun guztiak zerrendatu behar dira eta bakoitzaren datuak zehaztu: identifikazioa, zenduarekin daukan ahaidetasuna eta, minusbaliotasundun pertsona izanez gero, minusbaliotasun-gradua.

 • CY Ezkontidea.
 • PH Izatezko bikotekide, 2/2003 Legean eratutakoa.
 • AS Aurreko ahaidea, zuzeneko odolahaidetasuna, (aita, ama, aitite-amama,…).
 • DS Ondorengoa, zuzeneko odolahaidetasuna, (seme-alabak, ilobak,…).
 • C2 Bigarren graduko alboko odol-ahaideak (neba-arrebak, ahizpak edo anaiak).
 • C3 Ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen hirugarren graduko alboko odol-ahaideak (osaba-izebak eta ilobak).
 • AA Ezkontza bidezko aurrekoak, are izatezko bikotea eratzearen ondoriozkoak ere (aitaginarreba-amaginarrebak).
 • DA Ezkontza bidezko ondorengoak (errain-suhiak eta ondorengoak), are izatezko bikotea eratzearen ondoriozkoak ere.
 • C4 Laugarren graduko alboko odol-ahaideak (lehengusu-lehengusinak).
 • OT Gainerako mailak eta ahaide ez direnak.

Taldea:

 • 1. Taldea:
  • Ezkontidea,
  • Izatezko bikotekide, 2/2003 Legean eratutakoa,
  • Aurreko ahaidea, zuzeneko odolahaidetasuna, (aita, ama, aitite-amama,…),
  • Ondorengoa, zuzeneko odolahaidetasuna, (seme-alabak, ilobak,…).
 • 2. Taldea:

  Bigarren graduko alboko odol-ahaideak (neba-arrebak, ahizpak edo anaiak).

 • 3. Taldea:
  • Ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen hirugarren graduko alboko odol-ahaideak (osaba-izebak eta ilobak),
  • Ezkontza bidezko aurrekoak, are izatezko bikotea eratzearen ondoriozkoak ere (aitaginarreba-amaginarrebak),
  • Ezkontza bidezko ondorengoak (errain-suhiak eta ondorengoak), are izatezko bikotea eratzearen ondoriozkoak ere.
 • 4. Taldea:
  • Laugarren graduko alboko odol-ahaideak (lehengusu-lehengusinak).
  • Gainerako mailak eta ahaide ez direnak.

Desgaitasun edo mendetasun mota:

 • A: Gradua %33koa edo handiagoa eta %65koa baino txikiagoa.
 • B: Gradua %33koa edo handiagoa eta %65koa baino txikiagoa, eta mugitzeko gaitasuna murriztuta.
 • C: Gradua %65koa edo handiagoa Mendetasun ertaina (I. gradua).
 • D: Gradua %75ekoa edo handiagoa eta 15 - 39 puntu bitartean besteren laguntza behar izateagatik, Mendetasun larria (II. gradua).
 • E: Gradua %75ekoa edo handiagoa eta 40 puntutik gora besteren laguntza behar izateagatik, Mendetasun oso larria (III. gradua).

Aldez aurretiko ondarea:

Hildako pertsona, heriotza egunetik bost urte baino epe laburragoan zehar Euskal Autonomia Erkidegoan bizi izan bada, data horretan zergadunak duen aurretiko ondasuna adierazi beharko da.


Itzuli