Familia-unitatearen inguruko kasuistika

13/2013 Foru Araua-ren lehenengo xedapen gehigarrian azaltzen denez, izatezko bikoteei egiten zaizkien erreferentziak maiatzaren 7ko 2/2003 Legean (izatezko bikoteak arautzen dituena) xedatutakoaren arabera eratuta daudenei egingo zaizkie.

13/2013 Foru Araua-ren 99. artikuluan familia-unitatearen zenbait modalitate jasotzen dira.

Familia-unitateko kideak ondasun higiezin hiritar baten baino gehiagoren titularrak direnean, ondasun horietako bat bakarrik hartuko da ohiko etxebizitzatzat. Horretarako, familia-unitateak bere bizitza-interesen eta harreman pertsonal, sozial eta ekonomikoen gune nagusitzat duena hartuko da ohikotzat.

2014/01/01etik arautegi aplikagarria:

13/2013 FAko 87.8 art. (616 KB)


Itzuli