Zein kopurutan aplika daitekeen kenkaria

Higiezin baten jabetza osoa guztiz edo zati batez eskuratzen duten zergadunek ohiko etxebizitza erostean zergaldian inbertitutako kopuruen 100eko 18ko (edo %23) kenkaria egin dezakete, beren kargura joan diren erosketa gastuak barne.

Etxebizitza eskuratzearen balioa erosketaren eskritura publikoetan idatziz jasotako balioa izango da.

Eta horri gehituko zaizkio:

  • erosketa-operazio horri dagozkion notarioaren gastuak.
  • eskuraketan ordaindutako zergak (BEZ, OEZ eta EJD).
  • etxebizitza erregistratzearen gastuak eta eskuraketak eragiten dituen gainerako gastuak (baita etxebizitza finantzazioak eragiten dituen gastuak ere, hau da , maileguarekin lotutakoak (irekitzeagatiko komisioa, tasazioa etab)

Aldiz ez dira kenkariak izango bankuak mailegua itzultzeko kuotak ordaintzerakoan atzeratzeagatik kobratzen dizkigun atzerapen-interesak.

2014/01/01etik arautegi aplikagarria:


Itzuli