Ezkontzaren eragiketak

1. Ezkontza-araubidea desegitea
  • Irabazpidezko edo foru-komunikazioko ezkontza-erregimena desegitea salbuetsita dago OE-EJD zergan.
  • Gainera, bi ezkontza-erregimenak desegitean, salbuetsita daude gehiegizko esleipenak, saihestezinak zein saihesgarriak, OE-EJD FAren 58.3 art.

Salbu eta soberakinagatiko diruzko konpentsazioaren ordez bi ezkontideetako baten ondasun pribatiboengatiko trukea egiten bada, kasu horretan ondare-eskualdaketen kontzeptuagatik tributatuko baitute).

Ondare Eskualdaketen kontzeptuagatik tributatuko du, baldin eta banaketan saihestu daitekeen gehiegikeria bat gertatzen bada.

Saihestu ahal den gaindikinaren kontzeptua: beste banaketa mota batean gaindikina txikiagoa denean (ondasun bakoitzari buruz deklaratzen duten balioaren arabera, batek besteak baino gehiago eramaten du). Ondorio horietarako, etxebizitza eta bere eranskinak unitate gisa zenbatzen dira.

 

2. Ondasunak ezkontzari ekartzea

Irabazizko (doako) ekarpen gisa adierazten bada edo itzulketatik salbuesten bada, Oinordetza eta Dohaintzen zergaren kargapean egongo da Dohaintzen modalitatean.

Irabazizko (doako) ekarpen gisa adierazten bada edo ezkontza-sozietatea deseginez gero itzulketatik salbuesten bada, Dohaintzen bidetik joango litzateke.

 

4/2012 Jarraibidea, Laugarren Ebazpena. (112 KB)


Itzuli