Ekonomi jarduerak sustatzeko Kenkariak

Inbertsioak eta beste jarduera batzuk

Jarduera ekonomiko bat egiten dut

Etekinak kalkulatzeko zuzeneko zenbatespena, arrunta zein erraztua, erabiltzen den jarduera ekonomikoak egiten dituzten zergadunek Sozietateen gaineko Zergaren ordainketarako ezarritako kenkariak aplika ditzakete (ehunekoak eta mugak zerga horren ordainketakoak eurak izango dira).

88 artikulua, abenduaren 05eko 13/2013 Foru-Araua , PFEZ (520 KB)

Jarduera ekonomiko bat egingo dut

Zergadunek dena delako aldian ordainduriko kopuruen %10ko kenkaria egin ahal izango dute enpresa berrien edo arestian edo %20ko berritzaileei sorturiko enpresen akzio edo partaidetzak harpidetzeagatik, baldin eta 90 artikuloak jartzen dituen baldintzak betetzen badira.

90 artikulua, abenduaren 5eko 13/2013 Foru-Araua , PFEZ (552 KB)

 

Jarduera ekonomikoak sustatzeko kenkariak: gida

Ohiko galderak


Itzuli