Sariak

Lan edo estatutu izaerako erlazio baten ondoriozko sariak %60an integratuko dira, sorpen epea bi urtetik gorakoa bada eta aldizkakotasunez edo maiztasunez eskuratzen ez badira. Nolanahi ere den, kopuru hori %50ekoa izango da, baldin eta sorpen epea 5 urtetik gorakoa bada.

2014/01/01etik aurrera, indarrean dagoen PFEZren 13/2013 Foru Araua, %100tik beherako integrazio-portzentajeak aplikatuko bazaizkie ere, etekinon zenbatekoa ezin dira 300.000 euro baino handiagoa izan urtean. Zenbateko horretatik gorako soberakina %100ean integratuko da.

13/2013 Foru Arauaren 16.e eta 19.2. artikulua. Lanaren etekin osoa (561 KB).


Itzuli