Ohiko etxebizitza birgaituz gero ohiko etxebizitzagatiko kenkarirako eskubidea lortuko da? Zein dira eskakizunak :

Foru Arauaren PFEZek agintzen duenez, kengarriak izateko, nahita eta nahi ez beharrezkoa da “Eusko Jaurlaritzak emandako Birgaiketa Ziurtagiria” izatea, eta egindako obra ziurtagiri horretan aipatutako aurrekontu babesgarriaren zenbatekora arte kengarria izango da (zenbatekoei kendu egin beharko zaie zergadunak etxea zaharberritzeko jasotako diru-laguntzen zenbatekoa, zeinak salbuetsirik egongo baitira PFEZren erregulatzailearen arabera).

Ordainketei aurre egiteko mailegua eskatzeko aukera ere badago, eta ordaindu ahala kuotak (amortizazioak eta interesak), eta mailegu horren irekitze-gastuak kengarriak izango dira.

Pertsona bat etxebizitza kontuagatik kenkariak izan baditu, aurreztutakoa ohiko etxebizitza bat birgaitzeari aplikatu dakioke, halaber.

2014/01/01etik arautegi aplikagarria:

13/2013 FAko 87.1, 5 eta 6 art. (616 KB )

Ohiko galderak


Itzuli