Soldatak

Langileen estatutuak ez du jasotzen soldataren kontzeptua eta alokairu terminoa jasotzen du, lanaren kontraprestazioa izendatzeko; horrela, 26. artikuluan honakoa hartzen du alokairutzat: “langileen jasotze ekonomiko guztiak, dirutan edo gauzatan, beste baten kontura lan zerbitzuen prestazio profesionalagatik, benetako lana ordaintzeko, ordainketa modua edozein delarik ere, edo lan gisa zenbatu daitezkeen atseden epeak ere". Soldata terminoa bai jasotzen da administrazioaren arloan aplikagarrian den arautegian.

Laburbilduz, langile batek bere enplegatuaren eskutik aldizka-aldizka jasotzen dituen ordainketak dira, lan pertsonalaren edo lan edo estatutu erlazio baten ondorioz, baldin eta jarduera ekonomikoaren etekintzat hartzen ez bada.

PFEZren 13/2013 Foru Arauaren 15 eta 16.a) artikuluak (552 KB)


Itzuli