Bizkaiko Foru Aldundiaren Ogasun Sailak zeren bidez egingo du jakarazpen elektronikoa

Jakinarazpen elektronikoa ebazpen edo administrazio-egintza bat bitarteko elektronikoen bidez komunikatzea da, eskubide eta interesen eraginpean dauden interesdunei.

Jakinarazpen elektronikoak paperezko jakinarazpen tradizionala ordezten du honako kasu hauetan:

  1. Hartzailea behartuta egotea Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailarekin harremana bitarteko elektronikoen bidez izatera.
  2. Hala izan gabe, borondatez harpidetzea.

Behartuta ez dauden eta harpidetu ez diren pertsonei jakinarazpenak postaz bidaliko zaizkie, eta Egoitza Elektronikoan ere eskuragarri jarriko dira, borondatez bertara sartu nahi izanez gero.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 112/2009 FORU DEKRETUA, uztailaren 21ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen

kudeaketari buruzko Araudia onesten duena (BAO Uztailaren 30ekoa)


Itzuli