Zentsu fiskalak eta EJZ

ERROLDAKO ALTA, ALDAKETA EDO BAJA
 
Gida honetan zure zerga-betebeharrakezagutzen lagunduko dizugu

Pertsona fisikoa edo juridikoa da?