PFEZri buruzko informazio gehiago

Jarduera ekonomikoa egiten duten zergadunek bere etekinak kalkulatuko dituzte zuzeneko zenbatespenaren bidez eta bi mota aukera dezakete:

 • Arrunta, mota hau lehenetsita ezartzen da:
  • Beste motaren batek aukerarik erabiltzen ez badu.
  • Zuzeneko zenbatespen erraztua aukeratu eta fakturazioa 600.000,00 € baino gehiago bada, BEZaren eta baliokidetasun errekarguaren kuotak alde batera utzita.
 • Erraztua, aplika daiteke baldintza hauek betetzen direnean:
  1. Mota hau aukeratu behar da.
  2. Aurreko urtean egindako jarduera multzoaren eragiketa bolumena ezin da 600.000,00 € baino gehiagokoa izan. Horretarako, ez dira kontuan izaten:
   • BEZaren eta baliokidetasun errekarguaren kuotak.
   • Modulu mota ezartzen zaien jardueretako eragiketak.

Jarduera hasi: kalkulua egiteko, aurreko eragiketak urtera jaso behar dira.


Itzuli