Zerga zentsuei buruzko informazio gehiago

Jardueraren hasiera: Alta enpresaburu, profesional eta atxikitzaileen zentsuan

036 eredu bakarra beteko du, eta 3. orrialdearen eta 3. eranskinaren behar besteko ale (eskumako zutabea begiratu), kontuan hartuta ea jarduera bakarra den edo jarduera ezberdin batzuk diren, edo egiten ari zen jarduera bererako lokal bat edo gehiago zabaldu diren.

Alta EJZn: ez du 840 eredua (EJZn alta ematekoa) aurkeztu beharko, salbu eta ekonomia-jardueren gaineko zergari lotuta badago eta zerga ordaintzetik salbuetsita ez badago.

EJZtik salbuetsita egongo dira hauek:

  • Jarduera egiten hasten diren subjektu pasiboak, jarduera egiten duten lehenengo bi zergaldietan.
  • 2 milioi eurotik beherako urteko eragiketa-bolumena duten subjektu pasiboak.
  • Aldaketak (beste epigrafe batean alta ematea, helbidea aldatzea, etab.) edo baja zentsuan

Itzuli