Gozamena

Gozamenerako eskubide erreala eratzea

Kode Zibileko 467. artikulua

Gozamenak besteren ondasunak gozatzeko eskubidea ematen du. Haien forma eta substantzia gorde beharra ezartzen du, salbu eta haien eraketa-tituluak edo legeak besterik baimentzen badute.

Gozameneko eskubide erreal baten eraketaren bidez, jabetza osoa zatitzen da: gozamenean eta jabetza soilean zatituko da.


Itzuli