Nazioarteko ezarpen bikoitzagatik

Zergadunek atzerrian kargatutako ondare irabaziak edo etekinak Ondoko kopuru bietatik txikiena kendu dezakete:

  • Atzerrian ordaindutako zenbatekoa.
  • Atzerrian lortutako errentari batez besteko karga-tasa orokorra edo aurrezkiaren gaineko karga-tasa (kasuan kasukoa errenta integratu den moduaren arabera) aplikatzearen emaitza.
Araubidea:

92 artikuloa, abenduaren 5ko 13/2013 Foru-Araua , PFEZ (616 KB) .