Preskripzioa eta Iraungipena

Zerga-zorrak kasu hauetan azkentzen dira: preskribatuz gero, iraungiz gero,konpentsasioa, barkatuz gero eta kaudimengabeziagatik.

  • Preskripzioa

    4 urte pasatutakoan preskribatzen dira.

  • Iraungitzea

    6 urte pasatutakoan iraungitzen dira. Epealdia aitorpena edo autolikidazioa aurkezteko epealdia amaitu eta hurrengo egunean hasten da.

2 /2005 Foru Arua, 64-72 artikuluak (240 KB)