Ohiko etxebizitza alokairua

Bi kenkari hauetako bat aplikatu ahal dute:

  1. Zergaldian alogeragatik ordaindutako kopuruaren %20, urtean 1.600 euro gehienez.
  2. Zergaldian alogeragatik ordaindutako kopuruaren %25, urtean 2.000 euro gehienez, zergadunak familia ugaritsuaren titularra bada.
  3. Zergaldian alogeragatik ordaindutako kopuruaren %30, urtean 2.400 euro gehienez, zergadunak zergaldi hasieran 30 urte baino gutxiago baditu.

Epaileak erabaki badu zergadunak ordaindu behar duela familiaren etxebizitzaren alogera oso-osorik, ordaindutako kopuruaren dogokiona (%20, %25 edo %30), urtean 1.600, 2.000 edo 2.400 euro gehienez. Betebehar hori zergadun biei badagokie, kenkaria haien artean lainduko da eta bakoitzaren autolikidazioan aplikatuko da dagokion proportzioan.

Ordaindutako zenbatekoari kendu egin beharko zaio zergadunak etxearen alokairurako jasotako diru-laguntzen zenbatekoa, zeinak salbuetsirik egongo baitira zerga honen arautegi erregulatzailearen arabera.

Baterako zerga-ordainketa. Pertsona bat baino gehiago badira, batzuk 30 urtetik beherakoak eta beste batzuk adin horretatik gorakoak, %30eko portzentaia eta 2.400 eurotako muga aplikatuko dira eta.

Arautegi aplikagarria:

13/2013 FAko 86 art. (616 KB)