BEZaren kuotak, jasanarazi arren kobratu ez direnak, berreskuratzea.

BEZaren Foru Arauak zerga-oinarria aldatzen den kasu batzuk azaltzen ditu: besteak beste, hartzekodunen konkurtsoa gertatzen denean eta kreditua ordaintzen ez denean (osorik zein zati bat).

Horrez gainera zerga-oinarria aldatzeko bete beharrekoak ezartzen ditu, bai eta eragiketa horiek egiteko epealdiak ere. Horretarako faktura zuzentzailea egin behar da fakturen araudian ezarritakoarekin bat etorriz.

4/2013 Foru Dekretuak 15.2 artikuluan ezartzen du faktura zuzentzailea egin behar dela kreditu bat ordaintzen ez denean eta hartzekodunen konkurtsoa gertatzen denean.

Faktura zuzentzaileak garaiz eta forman erregistratu behar dira eta Zerga Administrazioari jakinarazi behar zaizkio zuzenketak agertzen diren eredu baten bidez, jasanarazitako eta kobratu gabeko kuotak berreskuratzeko.