303 eredua. Hileko edo hiruhileko autolikidazioa

Eredu hau aurkezteko eta bere kasuan ordaintzeko BEZa.

Ondoko subjektu pasiboek erabili behar dute:

  1. Aitorpena araubide orokorrean aurkeztu behar dutenek.
  2. Egutegiko aurreko urtean egindako eragiketen bolumena 6.010.121,04€ baino gehiago izateagatik hileko aitorpena aurkeztu behar dutenek.
  3. Hileko itzulketen erregistroan inskribatuta daudenek (HIE).