309 eredua (ordaintzera)

309 eredua BEZ aldizka egiten ez den autolikidazioa

Autolikidazioa aldizka aurkeztu behar ez duten subjektu pasiboek bakarrik erabiliko dute eredu hau.