391 eredua. Erregimen erraztua

BEZa araubide erraztuan ordaintzen duten subjektu pasiboek eta, hala denean, BEZa ondasun higiezinen errentamenduaren ziozko araubide orokorrean ordaintzen duten subjektu pasiboek erabili behar dute eredu hau.