322 eredua.Erakunde talde hileko autolikidazioa

BEZaren autolikidaziorako 322 eredua Erakunde talde hileko autolikidazioaren banako eredua da.

Eredu hori BEZaren subjektu pasibo diren erakunde taldeek aurkeztu behar dute, BEZari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Arauko 163 quinquies.Bat artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, foru arau horretako Erakunden taldeen ezarritako araubide berezia aplikatzea hautatzen badute.

Eredu hori bide telematikoan soilik aurkez daiteke, 3198/2012 FAko 3. artikuluan ezarritako baldintzak beteta eta han finkatutako prozedurari jarraituz.