310 eredua

Subjektu pasiboek eredu hau erabiliko dute, baldin eta:

  • BEZaren araubide erraztuaren barruan badaude, BEZari buruzko Foru Arauaren 122 eta 123. Artikuluetan xedatutakoaren arabera, dena dela, subjektu pasibo horiek ez dute eredu hau erabiliko, berari uko egin badiote.
  • Ondasun higiezinen errentamenduko jardueraren zioz araubide orokorraren barruan daudenek ere erabili egingo dute eredu hau.