Zeintzu dira Gizarte-aurreikuspeneko sistemak?

Zerga-oinarri orokorretik gizarte-aurreikuspeneko sistemetara egindako ekarpen eta kontribuzio hauek murriztu ahal izango dira:

  • BGAEak
  • Pentsio-planak
  • Mutualitateak
  • Bermatutako aurreikuspeneko planak
  • Enpresen gizarte-aurreikuspeneko planak
  • Menpekotasun-arriskua bakarrik estaltzen duten aseguru pribatuak

Arautegi aplikagarria egun honetatik: 2014/01/01:

13/2013 FORU ARAUKO 70 artikulua (563 KB)