Obra berriaren adierazpena eta banaketa horizontala

  1. Obra berria adierazteko eskrituretan, adierazten den obra berriaren kostu balio errealak eratzen du zerga oinarria.
  2. Eraikinak jabetza horizontalaren araubidean eratzeko eskrituren zerga oinarrian obra berriaren kostua eta lurren benetako balioa sartuko dira. .

63/2011 Foru Dekretua (OEZaren Araudia). 16.1 artikulua.Zerga oinarria zehazteko arau bereziak.