Sindikatuen kuotak eta alderdi politikoentzako ekarpenak

Zergadunek sindikatuei ordaindutako kuoten %20, aplika dezakete.

Zergadunek alderdi politikoei ordaindutako afiliazio-kuoten eta haiei egindako ekarpenen %20, aplika dezakete (laneko gastuengatiko kenkaria sortu duten kuotak eta ekarpenak ezin dira kontuan hartu).

Araubidea:

PFEZeren 13/2013 Foru-Arauko 93 artikulua (563 KB)