Erretiro atzeratua, aurreratuta, Iraizpenak, EEEak