Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Itzultzeak etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (3 erregistroak)

Errroldak-EJZ

Erroldak
Identifikazio Fiskaleko Zenbakia

IFZ zenbakiaren ezeztapena

Errekarguak eta interesak :  Bereandutza interesak 

Zerga zorraren iraungitzea
Preskripzioa eta Iraungipena

Iraungipena


Etiketaren araberako bilaketa berria egin