Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Bizkaibai etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (11 erregistroak)

Atxikipenak eta beste konturako ordainketa batzuk

Atxikipenen ereduak
Lana, jarduerak eta sariak

110 eta111 ereduak :  Aurkezpen telematikoa  :  Aurkezpen telematikoa egiteko betebeharra 

Sozietateak

Aurkezpenaren moduak
Zer egin dezaket zor bat badaukat
Gerorapenaren eskabidea

Gerorapenak Egoitza elektronikoaren bidez :  Gerorapenak eskatu Egoitza elektronikoaren bidez 

Tramiteak BFOn

Ordezkaritza eta sartzeko moduak (Bak, Bakq...)
Eskaerak
Jakinarazpenak

Jakinarazpen elektronikoa

Internet bidez egiteko tramiteak

Etiketaren araberako bilaketa berria egin