Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Internet etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (45 erregistroak)

Atxikipenak eta beste konturako ordainketa batzuk

Atxikipenen ereduak
Lana, jarduerak eta sariak

110 eta111 ereduak :  Aurkezpen telematikoa  :  Aurkezpen telematikoa egiteko betebeharra 

Katastro eta Ondare Higiezin Zerga

Katastro
Gai orokorrak

Higiezin ondare motak eta kontzeptuak :  Katastroko elementua 

Higiezinak

Titulartasuneko datuak aldatzea edo zuzentzea
Katastroko informazioaren erabilera
OHZren gai orokorrak

Nortzuk daude behartuta

Nortzuk daude behartuta

Zergapeko egitatea eta zergaren menpe ez daudenak :  Zerga honen menpe ez daudenak 

Ondare salbuetsiak


Etiketaren araberako bilaketa berria egin