Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Birgailkuntza etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (19 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Irabaziak eta galerak (eskualdaketak)
Salmenta edo dohaintza:

Higiezinak :  Ohiko etxebizitza   :  Zer da ohiko etxebizitza  :  Higiezin kengarrien motak 

Jabetza osoa

Berrinbertsioaren ziozko salbuespenaren helburua :  Birgaikuntza 

Etxebizitza
Eskuraketari asimilatuak

Birgaitzea :  Eusko Jaurlaritza ziurtagirak eta mugak 

Jabeen erkidegoak

Hartutako dirulaguntza

Ezinduentzako obrak

Zein kopurutan aplika daitekeen kenkaria :  Beste gastu batzuk 

Ohiko etxebizitzan gordetako diru-kopuruen norako :  Birgaikuntza  

Katastro eta Ondare Higiezin Zerga

Katastro
Prozedurak eta eskaerak

Deklarazioak: Alta, zatiketa horizontala, segregaz


Etiketaren araberako bilaketa berria egin