Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Salbuespena etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (29 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Aitorpena aurkezteko betebeharra
Ohiko galderak

Etekinak eta irabaziak zehaztea

Salbuespenak eta gaindikinen araubidea

Gaindikinen araubidea

Gauzasko lansariak :  Beste laguntza batzuk 

Aurrezkia
Irabaziak eta galerak (eskualdaketak)
Salmenta edo dohaintza:

Higiezinak :  Ohiko etxebizitza   :  Berrinbertsioaren ziozko salbuespena  :  Berrinbertsioaren ziozko salbuespenaren helburua  :  Eskuraketa 

Bestelako irabaziak eta galerak

Beste batzuk

Famili unitatea eta beterako tributazioa
Kenkariak (etxebizitza izan ezik)
Famili kenkariak eta pertsonalak

Gaigabezia :  Beste galdera batzuk 

Sozietateak

Aitorpenei lotutako dudak: Likidazioa
Emaitzaren zuzenketak
Garraiobide berriak
Salbuespenak, murrizpenak eta itzulketak.
Salbuespenak, murrizpenak eta itzulketak.

Informazioa Berehala Emateko Sistema

Egindako fakturen erregistro liburua

Etiketaren araberako bilaketa berria egin