Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Berrinbertitzeagatiko salbuespena etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (6 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Irabaziak eta galerak (eskualdaketak)
Salmenta edo dohaintza:

Higiezinak :  Ohiko etxebizitza   :  Berrinbertsioaren ziozko salbuespena  :  Berrinbertsioaren ziozko salbuespenaren helburua  :  Eskuraketa 

Eskuraketa

Birgaikuntza

Berriz inbertitu beharreko zenbatekoaren kalkulua

Beste galdera batzuk


Etiketaren araberako bilaketa berria egin