Etiketaren araberako bilaketa berria egin

lonja etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (20 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Errentamenduak
Errentatzailea

Errendimenduaren kalkulua :  Gainerako higiezinak  :  Sarrerak 

Gastuak :  Amortizazioa 

Gainerako gastuak

Negozio errentamendua

Aldi egozketa

Etekin bakoiztapena

Diru-sartze eta gastuak

Lokalen errentamenduak

Etxebizitza moduan gaituta dauden lokalak, lonjak

Ohiko etxebizitza :  Zer da ohiko etxebizitza  :  Higiezin kengarrien motak 

Etxebizitza
Ohiko etxebizitzaren kontzeptua

Higiezin kengarrien motak

Birgaitzea :  Eusko Jaurlaritza ziurtagirak eta mugak 


Etiketaren araberako bilaketa berria egin