Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Internet etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (53 erregistroak)

Atxikipenak eta beste konturako ordainketa batzuk

Atxikipenen ereduak
Lana, jarduerak eta sariak

110 eta111 ereduak :  Aurkezpen telematikoa  :  Aurkezpen telematikoa egiteko betebeharra 

Katastro eta Ondare Higiezin Zerga

Katastro
Gai orokorrak

Higiezin ondare motak eta kontzeptuak :  Katastroko elementua 

Hiri higiezinak

Landa higiezinak

Katastroko titularrak

Prozedurak eta eskaerak

Ziurtagiriak eta katastroko kontsultak

Katastroko informazioaren erabilera
OHZren gai orokorrak

Nortzuk daude behartuta


Etiketaren araberako bilaketa berria egin