Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Ziurtagiria etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (30 erregistroak)

Katastro eta Ondare Higiezin Zerga

Katastro
Prozedurak eta eskaerak

Ziurtagiriak eta katastroko kontsultak

Alta aitorpena :  JEZen salbuetsita dagoen subjektu pasiboa 

Zergak nola kudeatu

Zer egin dezaket zor bat badaukat
Gerorapenaren eskabidea

Helbideratze eta dokumentazioa

Ziurtagiriak

Tokia eta eraginak

Ohiko ziurtagiriak :  Ondasun eta /edo errenta  

Ordainketetan egunean egoteko

Sarrerako ziurtagiria

Beste ziurtagiri batzuk :  Egoitza fiskala Espainian 

BEZA eta ibilgailuak

Errolda egoera ziurtagiriak


Etiketaren araberako bilaketa berria egin