Etiketaren araberako bilaketa berria egin

036 etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (12 erregistroak)

Ondare Eskualdaketak eta EJD

Sozietate-eragiketak
Kapital gutxikuntza, desegitea eta likidatzea

Errroldak-EJZ

Erroldak
Zerga egoitza Bizkaian duen pertsona fisikoa

Alta aitorpena :  Kasu berezi batzuk 

Bazegoen alta emanda zentsuan :  Jarduera berri baten alta 

Ondasun erkidegoak eta errentak esleitzeko beste
Identifikazio Fiskaleko Zenbakia

IFZ zenbakiaren ezeztapena

EJZ
Orokorrako gaiak
Informazio gehiago
Epeak
Telematikako aurkezpena

Etiketaren araberako bilaketa berria egin