Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Berandutza-interesak etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (5 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Irabaziak eta galerak (eskualdaketak)
Salmenta edo dohaintza:

Higiezinak :  Ohiko etxebizitza   :  Berrinbertsioaren ziozko salbuespena  :  Beste galdera batzuk 

Ondare Eskualdaketak eta EJD

Ondare-eskualdaketa
Zerga oinarria, Balioen egiaztapena eta peritu-tas

Peritu-tasazio kontrajarria

Premiamendu probidentziako jakinarazpena eta epea :  Jakinarazpena 

Errekarguak eta interesak :  Bereandutza interesak 

Bereandutza interesak


Etiketaren araberako bilaketa berria egin