Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Berrinbertsio etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (11 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Irabaziak eta galerak (eskualdaketak)
Salmenta edo dohaintza:

Higiezinak :  Ohiko etxebizitza   :  Zer da ohiko etxebizitza  :  Jabetza osoa 

Berrinbertsioaren ziozko salbuespena

Berrinbertsioaren ziozko salbuespenaren helburua :  Eskuraketa 

Epeak

Berriz inbertitu beharreko zenbatekoaren kalkulua

Zerga-kreditua eta etxebizitza ziozko kenkaria :  Zerga-kredituarekiko erlazioa  

Etxebizitza
Ohiko etxebizitzaren kontzeptua

Etxebizitza gutxienez 3 urtez jarraian bizitzea :  Familia salbuespenak 

Sozietateak

Aitorpenei lotutako dudak: Likidazioa
Emaitzaren zuzenketak

Etiketaren araberako bilaketa berria egin