Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Balorazioa etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (12 erregistroak)

Katastro eta Ondare Higiezin Zerga

Katastro
Prozedurak eta eskaerak

Katastroko desadostasunak konpontzea :  Dezadostasuna beste datu katastral batzuetan 

Eslei daitekeen gutxieneko balioa
720.Declaración de bienes y derechos en extranjero
Aitortu behar diren ondasun eta eskubideak

Baloreak, eskubideak, aseguruak eta errentak :  Balorazioa 

Akzioak eta baloreak

Ondasun higiezinak eta haien gaineko eskubideak

Ondasun higigarriak eta haien gaineko eskubideak

Balorazioa

Akzioak

Hirugarrenei laga zaizkiela adierazten duten balor

Esku dirua.


Etiketaren araberako bilaketa berria egin