Etiketaren araberako bilaketa berria egin

600 etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (14 erregistroak)

Oinordetzak eta Dohaintza

Dohaintza
Zer sartu behar eta zer balorazioarekin
Bilboko eskualdaketen mahaietan beste tramiteak
600 eredua
Lur-ondasunak

Etxebizitza ez diren higiezinak

Etxebizitza diren higiezinak

Errentatzea

Zerga oinarria, Balioen egiaztapena eta peritu-tas

Balioak egiaztatzea

Partikularren arteko mailegua
Sozietate-eragiketak
Zergen mendeko sozietate eragiketak
Kapital gutxikuntza, desegitea eta likidatzea

Etiketaren araberako bilaketa berria egin