Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Bankuko kontuak etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (22 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Aurrezkia
Produktu finantzarioak

Funts propioak (Akzioak...) :  Harpidetza-eskubideen 

Kontuak

Gerorapen bateko Ordainketak :  Epeak 

Bahitura motak :  Kontuak 

Aitorpen informatiboak

720.Declaración de bienes y derechos en extranjero
Aitortu behartuak

kontuen batez besteko saldoa jakinarazi ez izana.

Aitorpena egin behar ez dutenak

Salbuesteko beste zio batzuk

Atzerrian dauden finantza-erakundeetako kontuak :  Balorazioa 

Titularrak eta baimenduak

Saldoak

Atzerrian dauden kontuak


Etiketaren araberako bilaketa berria egin