Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Aurkeztera behartutakoak etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (27 erregistroak)

Atxikipenak eta beste konturako ordainketa batzuk

Atxikipenen ereduak
Lana, jarduerak eta sariak

110 eta111 ereduak :  Aurkezpen telematikoa  :  Aurkezpen telematikoa egiteko betebeharra 

Tramiteak BFOn

Internet bidez egiteko tramiteak
Gestión
Gestión en modelos

Declaraciones informativas

720.Declaración de bienes y derechos en extranjero
Aitortu behartuak

Aitortzera behartzen duen muga kalkulatzeko modua

Trust-etan aitortzeko betebeharra

kontuen batez besteko saldoa jakinarazi ez izana.

Oinordetzak

Lekualdatutako langileak

Aitorpena egin behar ez dutenak

Kontabilizatzeagatik salbuesteko irizpidea


Etiketaren araberako bilaketa berria egin