Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Alta etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (7 erregistroak)

Katastro eta Ondare Higiezin Zerga

Katastro
Prozedurak eta eskaerak

Deklarazioak: Alta, zatiketa horizontala, segregaz

Tramiteak BFOn

Datu pertsonalen eta familiakoen komunikazioa
Zerga egoitza
Eskaerak
Identifikazio fiskaleko zenbakia

Etiketaren araberako bilaketa berria egin