Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Mailegua. etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (14 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Errentamenduak
Errentatzailea

Errendimenduaren kalkulua :  Gainerako higiezinak  :  Gastuak  :  Gainerako gastuak 

Etxebizitza
Eskuratzeko motak

Oinordetza eta dohaintza

Gehiegizko adjudikazioa

Birgaitzea :  Jabeen erkidegoak 

Ohiko etxebizitzan gordetako diru-kopuruen norako :  Eskuraketa  

Ondare Eskualdaketak eta EJD

Ondare-eskualdaketa
Partikularren arteko mailegua
Notario-agiriak

Maileguak eta hipotekak


Etiketaren araberako bilaketa berria egin