Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Ondasun higiezina etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (89 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Jarduera ekonomikoak
Eskualdaketak

Beste irabaziak jardueraren atxikitak

Errendimenduaren kalkulua :  Gozamena 

Salmentak: Irabaziaren edo galeraren kalkulua :  Eskuraketaren balioa 

Eskuraketaren data

Irabaziaren edo galeraren emaitza

Berrinbertsioaren ziozko salbuespena :  Berrinbertsioaren ziozko salbuespenaren helburua  :  Eskuraketa 

65 urtetik gorakoen ohiko etxebizitza eskualdaketa


Etiketaren araberako bilaketa berria egin