Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Lurra etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (3 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Irabaziak eta galerak (eskualdaketak)
Salmenta edo dohaintza:

Higiezinak :  Ohiko etxebizitza   :  Zer da ohiko etxebizitza  :  Higiezin kengarrien motak 

Aitorpen informatiboak

720.Declaración de bienes y derechos en extranjero
Aitortu behar diren ondasun eta eskubideak

Ondasun higiezinak eta haien gaineko eskubideak


Etiketaren araberako bilaketa berria egin