Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Gozamena etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (14 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Errentamenduak
Errentatzailea

Errendimenduaren kalkulua :  Gozamena 

Ohiko etxebizitza :  Zer da ohiko etxebizitza  :  Jabetza osoa 

Etxebizitza
Ohiko etxebizitzaren kontzeptua

Jabetza osoa

Sozietateak

Aitorpenei lotutako dudak; Norberaren datuak
Bazkideak
Ondare-eskualdaketa
Usufruktu
Hilabetearen barruan ordaintzen ez badu

Bahitura :  Bahitura motak  :  Bahituragarria da? 


Etiketaren araberako bilaketa berria egin