Etiketaren araberako bilaketa berria egin

Alokairua etiketarekin egindako bilaketaren emaitza (15 erregistroak)

PFEZ (Errenta)

Errentamenduak
Errentatzailea

Errendimenduaren kalkulua :  Gainerako higiezinak  :  Gastuak  :  Amortizazioa 

Gainerako gastuak

Gozamena

Errentatzailea enpresaburu bezala

Aldi egozketa

Diru-sartze eta gastuak
Salmenta edo dohaintza:

Higiezinak :  Ohiko etxebizitza   :  Zer da ohiko etxebizitza  :  12 hilabeteko epean bizi behar da etxebizitzan 

Etxebizitza gutxienez 3 urtez jarraian bizitzea

Kasu bereziak

Katastro eta Ondare Higiezin Zerga

OHZ
OHZren gai orokorrak

Nortzuk daude behartuta


Etiketaren araberako bilaketa berria egin